อัตราแลกเปลี่ยน

 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เรทสั่งซื้อสินค้า 5.42 บาท
เรทเติมเงิน 5.37 บาท
เรทโอนเงิน 5.35 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงทุก 12.30 น. สิ้นสุด 16.30 น.
ทุกวัน โปรดติดต่อสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม
รับสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน รับสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน รับสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน รับสั่งซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน

ความสะดวกของ “ลูกค้า” ที่ใช้บริการของเรา

ระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

มั่นใจ ไร้กังวล เช็คสถานะ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง

มีโกดัง ไทย-จีน เป็นของตัวเอง

ลดปัญหาของหาย ตกหล่นระหว่างทาง
การขนส่งจากจีนมาไทย ปะปนไปกับโกดังอื่น

ส่ังไว โปร่งใส ไม่มีบวกเพิ่ม

สั่งของไว ไม่ดองออเดอร์
แสดงหลักฐาน ยอดการสั่งจากเว็บ